Predikant:  Drs P.M. van Dam uit Houten
Organist:  Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk in actie wereldiaconaat

 

Intredepsalm 8: 1, 3, 4, 6


bemoediging en groet

Psalm 122: 1

Introductie op de dienst

Geloofsbelijdenis


Gebed bij de opening van de bijbel –

OT       Maleachi 2: 10-16                 

Gez. 94: 1, 3, 4

NT       Marcus 10: 1 – 16                 

Gez. 332: alle verzen

Uitleg en verkondiging

Baruch ha Shem Adonai (deels ook in Opwekking 269)

 Baruch ha Shem Adonai

Tekst lied:

Baruch ha Shem Adonai

Gezegend is de naam van de Heer/Eeuwige

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

inzameling van de gaven

 

Slotlied psalm 150: 1, 2

Zegen

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

 

Aanvullende gegevens