Predikant:  Ds A.H. Groen
Organist:  Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte:   Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Kerk en Israël

Ps 122: 1

Votum en groet

Ps 124: 2 en 3

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 126

Ps 126: 1 en 2

Preek    Psalm 126:1

Gez 435: 2, 3 en 5

Geloofsbelijdenis

OTH 225: 1,4, 5 (Door de wereld gaat een woord – graag melodie van joodse volkslied)

Dankgebed en voorbeden

OTH 191: 1 en 2 (IK bouw op U)

Zegen

 Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Collecte Israëlzondag
Met de opbrengst van de collecte van de Israëlzondag wordt het werk van Kerk en Israël gesteund. Kerk en Israël wil mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en het gesprek tussen Joden en christenen bevorderen. In Nederland worden predikanten en gemeenten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël wordt bijvoorbeeld het werk van Nes Ammim, de internationale christelijke gemeenschap, gesteund. Lees meer>>

 

Aanvullende gegevens