Predikant:  Ds M.H. v.d. Graaf uit Maasdam
Organist:  Dhr. H. Mannee
Bekercollecte:  Proj ds Luis Paraquay
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied: psalm 118: 1

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Lezen Apostolische Geloofsbelijdenis  (staande)

Samenzang: gezang 257: 1   (staande)

Avondmaalsgebed

Instellingswoorden

Lied van toenadering: gezang 51 (alle 3)

Nodiging

Uitdeling en gemeenschap

 

Samenzang: psalm 103: 1 en 3

Dankgebed en gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7-21  (NBV)

Samenzang: Op Toonhoogte 629 (alle 2)  (De kracht van uw liefde)

Verkondiging

Samenzang: gezang 481: 1, 3 en 4

Dank- en voorbeden

Slotzang: gezang 330 (alle 3)

Zegen 

Aansluitende: Gezang 456:3

Collecte bij de uitgang, incl. avondmaalscollecte

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens