Predikant:  Ds G. v.d. Linden uit Waalwijk
Organist:  Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte  Diaconie
Deurcollecte:  Onderhoud Kerkplein

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 93 : 1, 2, 3 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Op toonhoogte: 243 (Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed)

Gebed

Lezing OT: 2 Koningen 13 : 14 – 19

Gezang 291 : 1 en 2

Lezing NT 1 Johannes 5 : 1 – 5

Op toonhoogte: 426 (Alzo lief had God de wereld)


Verkondiging

 

Samenzang: Gezang 21 : 1, 3 en 7

Belijdenis

Samenzang: Psalm 81 : 1, 8 en 11

Gebeden

Collecten

Slotlied: Gezang 252 : 1 en 2

Heenzending, zegen en beaming

 

 Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens