Predikant:  
Organist: Dhr: H. Mannee
Zondagschool/Knd: Leonie V
Oppas: mw I. Groeneweg en Lieve v/d Berg
Dienstcollecte Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Zondagschool / Kindernevendienst

 

Thema: ‘Van U is de toekomst’

Voorganger: 

M.m.v.: Nienke Hoek, Anna Janssens (zang) en Hans de Bruin (piano)

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied OTH 149

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 304  

Leefregel

Opwekking 688 ‘Genade zo groot’ (Nienke, Anna en Hans)

Gebed

Opname Kinderlied OTH 490

Kindermoment

Kinderen naar KND/ZS

Bijbellezing: Lukas 13:10-17

Psalm 124: 1,4

Preek

Opwekking 654 ‘De vreugde van U is mijn kracht’ (Nienke, Anna, Hans)

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied OTH 354

Zegen

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

 

Aanvullende gegevens