Predikant: Ds J.W. Schaik
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecte Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied                                                   Psalm 107: 10, 13

Stil gebed, votum en groet

Zingen                                               Psalm 27: 1    

Geloofsbelijdenis

Zingen                                               Gezang 434: 1, 2, 5

Gebed

Schriftlezing                                      Job 30: 15-26, Job 38: 1-5

Zingen                                                Psalm 69: 1

Schriftlezing                                      Marcus 4: 35-41

Zingen                                                Psalm 77:4

Preek

Zingen                                                Gezang 345: 1, 2, 5, 6, 7

(op de melodie van Gezang 140)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen                                                Gezang 429

Wegzending en zegen, amen

(Collectes bij de uitgang)

Uitleidend orgelspel

 

Aanvullende gegevens