Predikant: Ds A.A. van Berg
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecte Diaconie
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Intochtslied Gezang 434: 1,2,3

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 434: 4,5

Gebed

Schriftlezing: Lukas 16:19-31

Psalm 49: 2,3

Preek

OTH 370

Geloofsbelijdenis

Psalm 73: 10

Gebeden

Collectedoelen: Diaconie; Onderhoud gebouwen

Slotlied Psalm 146: 1,2,5

Zegen

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens