Predikant: Drs. P.M. van Dam uit Houten
Organist: Dhr. N. va Oudheusden
Dienstcollecte Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening

welkom en mededelingen

Psalm 100: 1, 2, 3

stil gebed       

bemoediging en groet

Psalm 100: 4

Gebed bij de opening van de bijbel –

OT       Jesaja 12

Zingende Gezegend 22 - Tekst: A.F. Troost - Melodie: Gezang 428

1.
Heer, ik zal u loven
voor uw troon die boven
mij is afgekeerd.
God van mijn vertrouwen,
wat mij kon benauwen,
Gij hebt het geweerd!
Gij, mijn lied, verdrijft verdriet -
Heer, uw psalm blijft in mij zingen
en mijn angst bedwingen.

2.
Trekkend door woestijnen
zie ik daar fonteinen
blinken in de zon;
heil dat mij verheugde,
zie, ik schep met vreugde
water uit uw bron!
Prijst tezaam
zijn grote naam,
alle volken, hoor zijn daden,
groot is zijn genade

3.
Laat ons Gode zingen,
maakt de grote dingen
die Hij deed, bekend!
Hij heeft zich ten leven,
groot en zeer verheven,
naar ons toegewend.
Zingt ter eer
van God de Heer,
hoog en heilig in ons midden –
laat ons Hem aanbidden

NT       Mattheüs 9: 35 – 10: 15

OTH 149  – Groot is Uw trouw o Heer

Uitleg en verkondiging

We luisteren naar NLB Lied 973 – Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Tekst: Delores Dufner – To be your presence
Vertaling: Gert Landman - Melodie: Charles Villiers Stanford

https://youtu.be/oCAySsDe4zk

1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,

2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,

3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,

4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!

Geloofsbelijdenis

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

inzameling van de gaven - afkondiging       

Slotlied OTH 159 – Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

 Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens