Predikant: Ds. A.A. van den Berg
Organist: Dhr: N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd: Gerda
Oppas: A. Goud en Norali Smit
Dienstcollecte Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening

Intochtslied Psalm 27: 1,2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 27: 3,7

Wetslezing

OTH 243

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: Handelingen 17:16-34

Gezang 86: 1,3,8

Preek

OTH 2: 1,2,3

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied Gezang 296: 1,3

Zegen

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

 

Aanvullende gegevens