Predikant: Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht
Organist: Dhr: H. Mannee
Zondagschool/Knd: Elleke
Oppas: A. Molendijk en Hannah v/d Zwaal
Dienstcollecte Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Diaconie

Welkom

Intochtslied Psalm 68: 7 en 12 ‘God zij geprezen….‘

Stil gebed, bemoediging en groet met Kl. Gloria.

Lied van verootmoediging Toonhoogte 269: 1,2,3 Doorgrond mijn hart…

Woord van genade Slot van Handelingen 4 over Jozef, leviet…zat vast aan z’n geld…..

Zingen Toonhoogte 269: 4. ‘O Heil’ge…’

Leefregel NBV Galaten 5: 22-25. Maar de vrucht..…wijst.’

Zingen Gezang 443: 1,2,3 ‘Liefde Gods….’  

Gebed om de Heilige Geest.

Nevendienst: kinderlied??  

Schriftlezing NBV Marcus 10: 17-27. Toen hij…..alles mogelijk.’

Gezang 444:1,2,3 Grote God, wij.  

Verkondiging met als Thema: ‘Zit je écht safe?’

Toonhoogte 302, ‘Tienduizend redenen…..: De zon komt op, maakt de morgen wakker mijn dag begint met een lied voor U…’  

Dankgebed en voorbeden.  

Collecten

Slotlied Gezang 385: 1,2,3. ‘Gij die….’  

Zegen.  

  

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens