Predikant: Drs. J. Reehorst uit Nieuw-Beijerland
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecte Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Diaconie

Orgelspel

Mededelingen

Zingen Psalm 146:3

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen Psalm 106: 3 en 11

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 314: 1, 2 en 3

Gebed om verlichting met de H. Geest

Schriftlezingen:

1 Koningen 17:8-24

Johannes 6:22-29

Zingen Psalm 125: 1, 3 en 4

Verkondiging     

Meditatief moment orgelspel(?)

Zingen Psalm 109: 9 en 14

Dankgebed en voorbeden

Zingen Lied 389 OTH wij gaan op weg

Zegen.

 

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens