Predikant: Ds. R.H.M. de Jonge
Organist: Dhr: N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd: Merel
Oppas: A. Plaisier en Esther de Haan
Dienstcollecte Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Mededelingen

Psalm 68 : 1

Votum en groet

Psalm 68 : 2

Wetslezing

Psalm 6 :1, 2 en 5

Gebed

Schriftlezing: Lucas 11 : 14 – 28 uit de NBG vertaling 1951

Aanspraak tot de kinderen

Kinderlied: Gezang 328 : 1 (Here Jezus om uw woord zijn wij hier bijeengekomen)

Tekstafkondiging

Gezang 474 : 1 en 3 (God roept ons broeders tot de daad)

Preek over Lucas 11”: 20 – “Als Ik door Gods vinger de boze geesten uitdrijf, is het Koninkrijk Gods over u gekomen”

Gezang 469 : 1, 2 en 3  (Het leven is een krijgsbanier)

Dankgebed

Collectemoment

Slotzang: Psalm 35 : 1 en 3

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

 

Aanvullende gegevens