Predikant: Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord
Organist:  Dhr: N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd: Tineke
Oppas: Mw A. Goud en Norali Smit
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

 

 Welkom en mededelingen

• Zanggroep: Ps. 75: 1, 2

• Stil gebed • Votum en groet

• Zanggroep: Gez. 330: 1, 3

• 10 geboden • Zanggroep: Ps. 119: 13

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest

• Kindermoment

• Zanggroep: OTH 495 (God die alles maakte)

• Schriftlezing: Handelingen 18: 1-18

• Zanggroep: Gez. 319: 2, 3

• Verkondiging • Samenzang: Ps. 108: 1

• Dankgebed en voorbeden

• Toelichting op de collecten

• Samenzang: OTH 258: 1, 2 (leer mij Uw weg, o Heer)

• Zegen

  

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

 

Aanvullende gegevens