Predikant: Ds. A.A, van den Berg
Organist: Dhr: H. Mannee
Zondagschool/Knd: Gerda
Oppas: Mw A. Molendijk en Hannah v/d Zwaal
Dienstcollecte: Diaconie (Open Doors)
Deurcollecte: Onderhoud kerkplein

 

Intochtslied Psalm 118: 5,6

Stil gebed

Votum en groet

Wat doet Open Doors?

Gezang 308

Wetslezing: 2 Tess.3:1-5 + enkele verhalen uit de vervolgde kerk: mensen voor wie wij vandaag mogen bidden!

Psalm 27: 6,7

Gebed

Kindermoment

Schriftlezingen: Matth.18:15-20; Hand.4:23-31

Gezang 249: 1,3

Preek

Gezang 96: 1,2,4,7,10

Gebeden

Collectedoelen: Open Doors (geheime gelovigen Midden Oosten)/Onderhoud kerkplein

Slotlied OTH 385: 1,5

Zegen

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

 

Aanvullende gegevens