Predikant: Ds. H. van der Laan uit Valkenburg
Organist: Dhr: N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd: Nadine
Oppas: Mw J. Renkema en Nienke Hoek
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Evangelisatie

 

Orgelspel

Mededelingen

Aanvangslied Ps.96:1,3

Stil gebed

Votum en groet

Aanvangstekst Joh.14:18-20

Zingen Gez.235 Liedboek vd kerken 1973 (op de melodie van Gez 234!)

Wetslezing Efeze 4:17 t/m 32

Zingen OT 269  Doorgrond mijn hart

Gebed

Schriftlezing Lucas 18: 1 t/m 8

                       Hand.1:4 t/m 14

Zingen Psalm 68:7,12

Verkondiging

Zingen Lied 396 OT Kroon Hem met gouden kroon

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment ?

Zingen Gez.231:3,4 (Liedboek vd kerken 1973)

Zegen

  

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

 

Aanvullende gegevens