Predikant: Ds. G. van der Linden uit Waalwijk
Organist: Dhr: N. van Oudheusden
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Evangelisatie

 

Welkom en afkondigingen

 Aanvangslied: Psalm 98 : 1 en 3

 Stil gebed

 Lied: Heer, ik kom tot U (Op toonhoogte 243)

 Gebed

 Lezing Johannes 21 : 15 – 24

 Lied: gezang 437

 Lezing:  1 Johannes 1 : 1 – 7

 Lied: gezang 449 : 1 en 5

 Verkondiging

 Lied:  Abba Vader (Op toonhoogte 265)

 Belijdenis

 Lied: gezang 476 : 4

 Gebeden

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

 

Aanvullende gegevens