Predikant: Ds. A.A. van den Berg
Organist: Dhr: H. Mannee
Zondagschool/Knd: Annelies
Oppas: Mw A. Plaisier en Joost den Haan
Dienstcollecte: Diaconie
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

 Intochtslied Psalm 68: 2

Votum en groet

Psalm 68: 6

Gebed

Kinderlied OTH 444 (opname) 

Kindermoment

Schriftlezing: Handelingen 1:1-11

Gezang 229: 1, 2

Schriftlezing: Kolossenzen 3:1-11

Psalm 110: 1, 2

Preek

 

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. 

Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Gezang 231: 1, 2

Gebeden

Slotlied Gezang 231: 3, 4

Zegen

 

Aanvullende gegevens