Predikant: Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
Organist: Dhr: H. Mannee
Zondagschool/Knd: Tineke
Oppas: Mw I. Groeneweg
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

 Orgelspel.

Mededelingen

Aanvangslied:                        Psalm 100 : 1, 2, 3 en 4

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Zingen:                                   Gezang 399 : 1 en 2

Gebodslezing.

Zingen:                                   O.T. 182 : 1, 2, 3 en 4

                                               Genade, zo oneindig groot

Gebed.

Kindermoment

Kinderlied:                             O.T. 54

                                               Uw Woord is een lamp voor mijn voet

Schriftlezing:                          2 Koningen 2 : 1 - 18

Zingen:                                   Psalm 68 : 6

Verkondiging.

Zingen:                                   Gezang 78 : 1 en 2

Gebed.

Aanbeveling collecte.

Zingen:                                   O.T. 152 : 1, 3, 7

                                               O grote Christus, eeuwig licht

Zegen met gesproken amen.

Orgelspel.

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. 

Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Aanvullende gegevens