Liturgie 11 april 10.00 uur

 

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Thuis kunt u de dienst bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen.  Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Welkom en mededelingen

Intochtslied Gezang 222

Votum en groet

Psalm 124: 1,4

Leefregel

Psalm 119: 10,11

Gebed

Kinderlied Opname OTH 464

Kindermoment

Schriftlezing: Johannes 20:24-31

Gezang 82: 1,2,3

Preek

Gezang 291

Gebeden

Collectedoelen

Opname OTH 389

Zegen

 

 

Aanvullende gegevens