Stille week overdenking woensdag 31 maart om 19:30

Thema: Pilatus

Van maandag tot en met donderdag is de kerk open van 7 tot 8 uur ’s avonds. Iedereen is welkom voor een moment van rust. U kunt elk moment binnenlopen en ook weer vertrekken op uw eigen tijd. U hoeft niet te reserveren, wel wordt bij binnenkomst gevraagd uw naam en telefoonnummer op te schrijven ivm de corona richtlijnen.

Thuis kunt u de overdenking bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om later terug te kijken of te downloaden..

Lied: Is dat, is dat mijn Koning? (Gezang 43)

Is dat, is dat mijn Koning?

Dat aller vaad'ren wens?

Is dat, is dat zijn kroning?

Zie, zie, aanschouw den mens!

dat riet, die doornenkroon?

Lijdt Hij dien smaad, die slagen?

Hij, God, uw eigen Zoon?

 

Ja, ik kost Hem die slagen,

die smarten en dien hoon;

ik doe dat kleed Hem dragen,

dat riet, die doornenkroon

Ik sloeg Hem al die wonden,

voor mij moet Hij daar staan,

ik deed door mijne zonden

Hem al die jamm'ren aan

 

O Jezus! man van smarten,

Gij aller vaad'ren wens,

herinner aller harten

't aandoenlijk: 'Zie, de mens!'

Laat mij toch nooit vergeten

die kroon, dat kleed, dat riet;

dit troostte mijn geweten;

't is al voor mij geschied!

Bijbel lezing: Johannes 19: 1-16

Meditatie

Gedicht

Lied (Via Dolorosa)

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
Verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
De man die sterven moest op Golgotha.
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
De hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!".
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg…

 

 

Aanvullende gegevens