Liturgie 21 maart 10.00 uur

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Thuis kunt u de dienst bekijken en beluisteren via de volgende linkhttps://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen.  Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

 

 

Intochtslied Psalm 66: 1,3

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 66: 5

Wetslezing: Markus 8: 34-38

Gezang 189: 3,4

Gebed

Kinderlied opname OTH 429

Kindermoment

Schriftlezing: Markus 14:26-42

Opname OTH 150

Preek  

Gezang 180: 5, 6, 7

Gebeden

Collectedoelen

Slotlied OTH 334: 2,3

Zegen

Aanvullende gegevens