Puttershoek    17 januari 2021 - 17.00 uur  

 

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

Drs. P.M. van Dam uit Houten.

Organist: Dhr Mannee

Collecte: Kerk en Eredienst en Oecumene 

 

Intochtspsalm 100: 1, 2, 3, 4

Stil gebed      

Bemoediging en groet

Gebed bij de opening van de schrift     

Schriftlezing             

OT Jesaja 55: 1 - 11        

NT Marcus 1: 1 - 11        

Gez. 166: 1, 2

Uitleg en verkondiging

Nieuwe Liedboek Lied 605 – zie tekstblad op volgende pagina

Geloofsbelijdenis

Dankzegging, voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor inzameling van de gaven     

Slotlied           Gez. 169: 4, 5, 6

 

 

Zegen

 

 

DE TOEKOMST IS AL GAANDE (NLB 605)

 

De toekomst is al gaande,

Lokt ondanks tegenstand

Ons weg uit het bestaande

Naar eens te vinden land.

 

De toekomst is al gaande,

Schept doorgang door de vloed,

Dwars door het ongebaande

Een pad dat voortgaan doet.

 

De toekomst is al gaande,

Een bron in de woestijn

Zingt tegen het vergaan in:

De dood zal niet meer zijn.

 

De toekomst is al gaande,

Verborgen en gezien,

Een stem die te verstaan is,

Een God die draagt en dient.

 

De toekomst is al gaande,

Voert ondanks tegenstand

Ons uit het doods bestaande

Naar nieuw, bewoonbaar land.

 

Tekst: Inge Lievaart

Melodie: Willem Vogel

 

 

 

Aanvullende gegevens