Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

Welkom

Aanvangslied: ps. 145 vers 1

Stil gebed en votum en groet

Ps. 145 vers 5

Geloofsbelijdenis (gelezen)

Lied: op toonhoogte nr. 191 Ik bouw op u

Gebed om de heilige Geest

1e schriftlezing: Lucas 3: 21-23a (NBV)

Lied: liedboek der kerken gez. 166 vers 2

2e schriftlezing: Lucas 15: 11 t/m 32 (NBV)

Lied: ps. 103 vers 3 en 5

Prediking met de tekst Lucas 15 vers 18a

Lied: op toonhoogte nr. 265 Abba Vader

Dankgebed en voorbede

Slotlied: liedboek der kerken gez. 389 vers 1 en 4

Zegen

Aanvullende gegevens