Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

Gezang 134        

Aanvangstekst: Jesaja 8:23 t/m 9:1 en 9:5   (NBG)

Gezang 26: 1 en 3   (orgel en zangers)

Gebodslezing: Romeinen 13: 8 t/m 14 (NBG)

Psalm 130: 2 en 3    (orgel en zangers)

Schriftlezingen   : Jeremia 29: 1 en 4 t/m 14 (NBG)

                          : Lucas 2: 8 t/m 14      (NBG)

Gezang 135: 1 en 3    (orgel en zangers)

Kindermoment

Kinderlied: God zal met ons zijn    

Ná de preek: Muzikaal intermezzo 

Slotlied: Gezang 476: 1 en 5 

Aanvullende gegevens