Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

Thema: 'Wie is Jezus?’

 

Welkom

 

Intochtslied Gezang 1: 1,2,3,4 ‘God heeft….

 

Stil gebed, bemoediging en groet.

We wensen elkaar een gezegend 2021.

 

Luisteren naar Toonhoogte 2015 Lied 334: 1,2,3 ‘O Heer, mijn God…’

 

Gebed om de Heilige Geest.

 

Luisteren naar Psalm 119: 64 ‘Een smekeling….’

 

Schriftlezingen NBV: Job 17: 1-4 ´Mijn….zegevieren.´ Job 19: 23-27 ´O,…verlangen.´ En Marcus 1: 9-13. In die tijd…voor hem.’

 

Luisteren naar Gezang 160: 1,2,3  ´Komt ons…´  

 

Verkondiging met als thema: 'Wie is Jezus?’

 

Na de verkondiging luisteren naar Gezang 446: 1,3,4,5,7. ´O Jezus…´   

 

Dankgebed en voorbeden.

 

Geloofbelijden en luisteren naar Toonhoogte 2015 lied 22: 5 (Ik roem…, dat is Ps. 56 O.B.)

 

Collecten

 

Luisteren naar Toonhoogte 2015 lied 141:1,2,3 ‘Leid mij Heer o machtig Heilland’.

 

Zegen.

 

Na de zegen luisteren naar Gezang 393: 1,2 ‘De dag door uwe gunst..’  

Aanvullende gegevens