Liturgie Nieuwjaarsdienst 2021

Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

 

Intochtslied OTH 149

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 141

Gebed

Schriftlezing: Lukas 2:21-24

Psalm 118: 7

Schriftlezing: Psalm 127

Psalm 127: 1, 2

Meditatie

OTH 57 (cd)

Gebeden

Collectedoelen

OTH 166

Zegen

Aanvullende gegevens