Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
 
Zingen: LK Psalm 46 : 1 en 3 God is een toevlucht ….
 
Stil gebed, votum en groet
 
Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging 
 
Wetslezing (+ belijdenis) : Fill 2:1-11
 
Lied: LK Gezang 147 : 1, 3, 5 en 6 Looft God, gij christenen
 
Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord
 
Schriftlezingen: 
      • Lucas 2 : 8-14; 
      • Ef. 6:10-20
Zingen: Op Toonhoogte 54 Uw woord is een lamp ….
 
Preek: 
 
Zingen: LK Gezang 121 : 1, 3 en 4. God lof! Nu is gekomen
 
Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed,  Onze Vader
 
Zingen: Op Toonhoogte 191 Ik bouw op U
 
Zegen:
 

Aanvullende gegevens