Deze online thuis dienst kunt u bekijken en beluisteren via de volgende link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658. Het is ook mogelijk om de diensten later terug te kijken en te downloaden. Nadere uitleg over de kerkomroep klik hier.

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

 

Liturgie Kerstavonddienst 24 december 20.30 uur

Voorganger: ds. A.A. van den Berg

Organist: dhr. N. van Oudheusden

Thema: ‘De stip en de ster’

M.m.v. Hans de Bruin (piano) en Esther de Haan & Eline de Bruin (zang)

Declamatie: Marijke van der Boor

Collecte: evangelisatie

-

 

Welkom

Intochtslied Gezang 138: 1, 2, 4 Komt allen tezamen

Bemoediging en groet

Als de lampjes uit zijn – Hans, Esther en Eline

Je kamer is gezellig met lichtjes opgesierd.

De kerstboom is weer opgetuigd,  zo wordt het feest gevierd.

Dineren met familie, je mooiste kleren aan.

Zo is het alle jaren steeds gegaan.

 

Je geeft elkaar een mooi cadeau en drinkt een goed glas wijn.

Je steekt nog eens wat kaarsjes aan,  een heerlijk samenzijn.

Maar ondanks al die dingen voel jij een groot gemis.

En vraagt je af wat kerstfeest eig’lijk  is?

 

Refr:

Laat je niet misleiden door die lichtjes om je heen.

Die vormen  slechts de mooie buitenkant.

Want als die lampjes uit zijn dan voel jij je vaak alleen.

Maar Jezus is het licht dat altijd brandt.

 

Een kindje in een arme stal, een kerstmarkt op het plein.

Een koor dat zingt als engelen dat ’t vrede op aard’ zal zijn.

Steeds een andere boodschap, je raakt er door verward.

Maar Jezus geeft je vrede in je hart!

 

Refrein

 

Laat je niet misleiden door die lichtjes om je heen!

Die vormen slechts de mooie buitenkant.

Want als die lampjes UIT zijn… dan voel jij je ZOOO alleen…

Maar Jezus is het Licht dat altijd brandt.

Jezus is het Licht... kom pak Zijn Hand!

 

Gedicht door Marijke van der Boor

OTH 15: 5 (Psalm 42 ob)

Gebed

Bijbellezing: Lukas 2:1-7

Opwekking 533 Eén klein kind   

Eén klein kind
In een wereld vol duisternis.
één Verlosser. zo lang al verwacht.
Eén klein handje
Dat wijst waar de hemel is,
Vredeskind in de nacht.
(Oooooooh)

Enig heerser die ons al zijn rijkdom geeft,
Enig Heerser met hemelse macht.
Enig heerser die zelf zich vernederd heeft,
Koningskind in de nacht.
(Oooooooh)

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
Zie Hem stralen in het hooi.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
Zie dit kindje, rustig en mooi,

Eén klein licht
Dat de wereld verlichten moet.
Eén klein licht dat het duister ontkracht.
Eén klein licht
Dat Gods liefde ontbranden doet,
Stralend Licht in de nacht.
(Oooooooh)

Eén klein kind in een wereld vol duisternis,
één Verlosser, zo lang al verwacht.
Eén klein handje dat wijst waar de hemel is,
Reddend Licht in de nacht.
(Oooooooh)

Zie de herders Hem hulde bewijzen,
Zie de wijzen buigen zich neer.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
Zie dit kindje, klein en teer.

Zie Hem liggen, in doeken gewikkeld,
Zie Hem stralen in het hooi.
Zie zijn moeder zijn Vader prijzen,
Zie dit kindje, rustig en mooi.

Bijbellezing: Mattheüs 2:1-12

OTH 406 Ga je mee op zoek? (opname)

Meditatie ‘De stip en de ster’

Opwekking 534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

Jezus,
Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
De Zoon van God
Zal Koning zijn.
Jezus.
Hij offerde zichzelf;
Wordt nu verhoogd,
Wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

En Zijn koninkrijk kent geen grens
En haar heerlijkheid kent geen eind,
Nu de majesteit en luister
Van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal Koning zijn.
Hij zal Heerser zijn
En regeren met macht
En in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus.
Zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw,
Hij was Gods Woord,
Aan ons getoond.
Jezus,
Beeld van Gods heiligheid;
Wordt nu verhoogd,
Wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

En Zijn koninkrijk kent geen grens
En haar heerlijkheid kent geen eind,
Nu de majesteit en luister
Van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal Koning zijn.
Hij zal Heerser zijn
En regeren met macht
En in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Gebeden

Gezang 135 Hoor, de eng’len zingen d’eer  

Zegen

Ere zij God (opname)

Orgelspel Hallelujah – G.F. Händel

p.s. vergeet de collecte niet

Ver

Collecte:

Aanvullende gegevens