Liturgie zondag 29 november Vreugden gedenken

Voorganger: ds. A.A. van den Berg

Organist: dhr. N. van Oudheusden

M.m.v.: Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’ o.l.v. Jantine Valkenburg

Piano: Ellenmee den Boer

Gitaar: Jojanneke van den Berg

Collecte: Diakonie en onderhoud gebouwen

Zondagsschool/Kndienst: Annelies van der Kolk

Oppas: Mevr. A Molendijk en Nienke Hoek

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Bijdragen: Vanaf nu is het mogelijk om via een app op je telefoon (of tablet) op een eenvoudige manier je bijdrage aan de collecte te regelen. Daarmee hopen we dat het gemakkelijker wordt gemaakt om de collecte niet te vergeten. Klik hier voor meer informatie. Natuurlijk kunt u uw collectebijdrage ook overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. 

Dienst live of achteraf beluisteren en te bekijken via: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied Gezang 122

Bemoediging en groet

Kinderkoor: OTH 540 ‘Maak een vrolijk geluid’ en OTH 483 ‘Dank U wel’

Leefregel

Psalm 25: 1, 2

Gebed

Kindermoment

Kinderen naar Kindernevendienst

Bijbellezing: Lukas 1:39-56

Gezang 66: 1, 2, 3, 4

Preek

Kinderen komen terug

Viering vreugden

Gedachtenis heilige Doop

Gezang 330: 1

Kinderkoor: ‘Mijn grootste wens’ en OTH 409 ‘Goed nieuws’ 

Mijn grootste wens
is niet om rijk te zijn,
dat ik alles heb:
zakken vol met geld.
Maar mijn grootste wens
is om bij U te zijn,
dat is het enige dat telt,
het enige dat telt.

Refrein:
Want bij U heb ik vrede,
bij U heb ik vrede,
bij U heb ik vrede,
vrede, vrede.
Want bij U heb ik vrede,
bij U heb ik vrede,
bij U heb ik vrede,
vrede, vrede.


Mijn grootste wens
is niet om sterk te zijn,
dat ik alles kan
net als een superheld.
Maar mijn grootste wens
is om bij U te zijn,
dat is het enige dat telt,
het enige dat telt.

(Refrein)

Mijn grootste wens
is niet om slim te zijn,
dat ik alles weet
en ieder staat versteld.

 


Maar mijn grootste wens
is om bij U te zijn,
dat is het enige dat telt,
het enige dat telt.

(Refrein)

Gebeden

Collectedoelen

Gezang 127: 1, 3

Zegen

Aanvullende gegevens