Liturgie 22 november 2020, Puttershoek, 17.00 uur.

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren en te bekijken via: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

 

Orgelspel.

Mededelingen

Aanvangslied:                        Psalm 84 : 4 en 6        (eigen zangers)

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Zingen:                                   O.T. 202 : 1, 3 en 4

                                   (you tube ‘Nederland Zingt’ 22 januari 2019)

                                               “Leer mij uw weg, o Heer, …”.

Geloofsbelijdenis.

Zingen:                                   Psalm 89 : 3 en 5        (eigen zangers)

Gebed.

Schriftlezing:                         Openbaring 21 : 1 - 8

Zingen:                                   O.T. 332 : 1, 2 en 3

                                   (you tube ‘Nederland Zingt’ 11 maart 2019)

                                               “Kroon Hem met gouden kroon

Verkondiging.

Zingen:                                   Gezang 441 : 1 en 2   (eigen zangers)

Gebed.

Aanbeveling collecte.

Zingen:                                   Evang. Liedb. 410 : 1, 2, 3 en 4

(you tube ‘Nederland Zingt’ 16 oktober 2017)        

                                               “Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad.”

Zegen met gesproken amen.

Orgelspel.

 

Aanvullende gegevens