Liturgie Eeuwigheidszondag 15 november 10.00 uur

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren en te bekijken via: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Intochtslied Psalm 103: 5

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 103: 6, 7

Leefregel: Hebreeën 13:1-6, 14-16, 20-21

Gezang 319: 1, 2

Gebed

Kindermoment

Kinderlied OTH 530 en

Schriftlezing: Mattheüs 22:23-33  

Gezang 328

Preek

Psalm 73: 9, 10   

Gedachtenis overledenen kerkelijk jaar

Inleiding

Noemen van de namen (december-juni)

Gezang 223: 1, 2

Noemen van de namen (juli-oktober)

Gezang 223: 3, 7

Afsluitende tekst

Meditatief orgelspel

Gebeden

Slotlied Gezang 281: 1, 3

Zegen

Collectedoelen: Kerk & Eredienst en Kerk in Actie-Diaconaat

 

Aanvullende gegevens