Liturgie zondag 8 november 2020 10:00 uur

Let op als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk en vergeet uw mondkapje niet mee te nemen. Zie voor uitleg over reserveren: https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren en te bekijken via: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Gezang 172 : 1 en 2 (na de mededelingen)
Gezang 172 : 3 en 4 (na votum en groet)
Psalm 62 : 7 (na de wetslezing)
Schriftlezing: 2 Kron. 25
Lees je bijbel bid elke dag (kinderlied)
Gezang 169 : 3, 4 en 6 (na het kindermoment -doe ik zelf)
Psalm 79 : 1 en 3 (na de preek)
Psalm 33 : 6 en 7 (slotzang)

Aanvullende gegevens