Door ouderling Jolande Kornaat

-Welkom en inleiding over Psalm 139

-Lied: Psalm 139 door kleinkoor Concertino olv Martin Zonnenberg

-Lezen Psalm 139

-Lied Opwekking 518 “Heer U doorgrondt en kent mij”

-Uitleg lied “ Ken je mij”
-Lied: “Ken je mij” door Trijntje Oosterhuis en Yosina Rumajauw

-Gebed

-Lied:” ‘k Prijs Uw naam” door Elly en Rikkert

-Afsluiting

-Orgelimprovisatie Psalm 139

Aanvullende gegevens