Puttershoek 2/8/2020 

 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

Zingen: EO/NZ: LK Psalm 89 : 1 en 7

 

Stil gebed, votum en groet

 

Schuldbelijdenis

 

Genadeverkondiging: EO/NZ Alzo lief had God de wereld (Op toonhoogte 426)

 

Wetslezing

 

Zingen: Luisterlied Psalm 119:1 en 6 O God, ik ben van harte zeer verblijd

 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

 

Schriftlezing: Handelingen 17: 16-34

 

Zingen: Luisterlied: LK Gezang 86: 1 en 3

 

Preek

 

Zingen: Luisterlied: LK Gezang 86: 5 en 10

 

Gebeden:     dankgebed, voorbede, stil gebed, 

            gezamenlijk gebeden Onze Vader

 

Zingen: EO/NZ: Groot is uw trouw (Op toonhoogte 149)

 

Aanvullende gegevens