Kerkdienst Puttershoek, 2 augustus 17.00 uur.

 

Welkom.

Luisteren naar: psalm 89: 1 en 7 

Votum en Groet.

Wij luisteren naar: Gezang 250: 1, 3 en 4. Orgel speelt het voor en tijdens het voorlezen van de liederen speelt het orgel zacht.

Gebed.

Lezing: 1 Kon 18: 20 – 39 & Johannes 14: 1 –6.

Luisteren naar: Gezang 48: 1, 5 en 10

Prediking.

Wij luisteren naar: Gezang 75: 1, 2,3 en3

Wij belijden ons geloof.

Wij luisteren naar: Gezang 399: 1 en 3. Orgel speelt het voor en tijdens het voorlezen van de liederen speelt het orgel zacht.

Dienst der gebeden.

Slotlied: Gezang 460: 1, 2 en 3. 

Zegen.

Aanvullende gegevens