Kerkdienst Puttershoek zondag 26 juli 2020, 10.00 uur

 

Orgelspel.

Woord van welkom.

Luisteren: Psalm 84: 1 en 2. 

Votum en Groet.

Luisteren: Gezang 328. Orgelspel. Ik lees vers 1 en 3 voor.

Lezen wet.

Luisteren: Gezang 437. 

Kindermoment.

Gebed.

Lezing: Openbaring 22: 12 – 21.

Luisteren: Gezang 296 

Prediking.

Luisteren: Orgelsolo met voorspel gezang 157 Ik lees vers 1, 3 en 7 voor.

Dienst der gebeden.

Slotlied: Gezang 1

Zegen.

Orgelspel

Aanvullende gegevens