Liturgie zondag 26 juli 17:00 uur

aanvangslied: Gez. 219, 1.4.
stil gebed
votum en groet
zingen: Ps. 62, 1.6.
geloofsbelijdenis
zingen: Ps. 93, 1.4.
gebed
Schriftlezing: Jeremia 24, 1 - 10
zingen: Ps. 123, 1.2.
preek
zingen: Ps. 77, 3.4.
gebed
zingen: Gez. 313, 1.4.6.
zegen

Aanvullende gegevens