Liturgie zondag 19 juli 10.00 uur

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen

 

Intochtslied Psalm 95: 1, 3

 

Votum en groet

 

Gezang 288: 1, 2, 4, 5 

 

Leefregel

 

Gezang 463: 1, 4, 5 

 

Gebed

 

Kindermoment

 

Schriftlezing: Mk.6.30-44

 

Gezang 356: prachtige melodie op orgel + lezen verzen 1 en 3

 

Preek

 

Meditatief orgelspel (vrije keuze!)

 

Gebeden

 

Slotlied Gezang 281: 1, 2, 4

 

Zegen

 

Orgelspel

 

Collectes: K en E / Onderhoud gebouwen

Aanvullende gegevens