Orde voor de zondagmiddagdienst 19 juli

INTREDE
Welkom en mededelingen
Muziek Psalm 122: 1
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Muziek Psalm 86: 1 en 5 Lezen bij orgel muziek
DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed om de verlichting met de heilige Geest
Schriftlezing Mattheüs 13:24-30 en 36-43
Muziek Gezang 64: 1, 2 en 3 “Gij hebt met uw brede gebaren”
Prediking
Muziek vrij
Geloofsbelijdenis
Muziek Gezang 257 “Halleluja, eeuwig dank en ere”
GEBEDEN EN GAVEN
Dankzegging
Voorbede
Inzameling van de gaven
ZENDING EN ZEGEN
Zingen Gezang 288: 1, 7 en 8 “Eens komt de grote zomer”
Zegen

Aanvullende gegevens