Liturgie zondag 12 juli 10.00 uur


Het is mogelijk de kerkdiensten fysiek bij te wonen voor 60 bezoekers.  De bezoekers die in de kerk zitten mogen niet zingen, de zang die u online hoort is van opnames.

Wilt u ook weer een dienst bezoeken dan dient u vooraf te reserveren meer informatie hierover zie: 

https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2819-folder-ik-wil-naar-de-kerk-wat-moet-ik-doen of https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten


Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 105: 1, 18 

Votum en groet

Psalm 124: 1, 4 

Leefregel

OTH 249 >

Gebed

Kindermoment en kinderen naar KND

Schriftlezing: 1Korinthe3:16-4:5

Gezang 280 

Preek

Meditatief orgelspel (vrije keuze organist)

Afscheid ouderling Henno Westeneng

OTH 397 (verzoeklied) 

Gebeden

Slotlied Gezang 257 

Zegen

Orgelspel

Collectes

 

Aanvullende gegevens