Ds. E. van Rooijen uit Noordeloos

Organist:      Dhr. N. van Oudheusden

Collecte: Kerk en Eredienst 

                Zondagsschool en Kindernevendienst

Het is mogelijk de kerkdiensten fysiek bij te wonen voor 60 bezoekers.  De bezoekers die in de kerk zitten mogen niet zingen, de zang die u online hoort is van opnames.

Wilt u ook weer een dienst bezoeken dan dient u vooraf te reserveren meer informatie hierover zie: 

https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2819-folder-ik-wil-naar-de-kerk-wat-moet-ik-doen of https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten

 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/


aanvangslied: Gez. 244, 2.4.
stil gebed
votum en groet
zingen: Ps. 34, 4.5.
geloofsbelijdenis
zingen: Ps. 86, 3.4.
gebed
Schriftlezing: Handelingen 8, 9-25
zingen: Gez. 242, 2.6.
preek
zingen: Ps. 111, 4.6.
gebed
zingen: Gez. 326, 1.2.
zegen

Aanvullende gegevens