Liturgie Gezinsdienst op 5 juli 2020 om 10.00 uur

 

Afscheid Kindernevendienst:

Floor Baasten, Sanne De Crom, Janine Gielen,
Anna Janssens, Levi van Santen en Nynke Westeneng

Voorganger: ds. A.A. van den Berg

Organist:      Dhr. N. van Oudheusden

Het is mogelijk de kerkdiensten fysiek bij te wonen voor 60 bezoekers.  De bezoekers die in de kerk zitten mogen niet zingen, de zang die u online hoort is van opnames.

Wilt u ook weer een dienst bezoeken dan dient u vooraf te reserveren meer informatie hierover zie: 

https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2819-folder-ik-wil-naar-de-kerk-wat-moet-ik-doen of https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Palm 100 in Joodse stijl 

Juich alle volken voor de Heer,

dien Hem met vreugde, geef Hem eer!

Zing opgewekt met hart en stem,

kom met een vrolijk lied tot Hem!

Wij zijn het volk dat bij Hem hoort,

Hij leidt ons als zijn kudde voort.

 

Eén God is er en dat is Hij,

Hij maakte ons, Hem dienen wij!

Wij zijn het volk dat bij Hem hoort,

Hij leid ons als zijn kudde voort.

 

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied: U bent aanwezig (Nynke, Anna en Norali)

U bent aanwezig in stormen of stilte.

De schepping toont uw macht.

U bent aanwezig waar zon is of regen.

Uw licht schijnt in de nacht.

 

U bent aanwezig als vriend of als vreemde.

U geeft ons aan elkaar.

U bent aanwezig in zwijgen, in spreken,

In glimlach of gebaar.

 

Maak ons hart een huis waar uw liefde woont.

Laat ons spreken van uw grote trouw.

Leer ons zien en horen, uw stem verstaan.

Om een zegen te zijn in uw naam.

Om een zegen te zijn in uw naam.

 

U bent aanwezig in blijdschap en tranen.

In zwakte toon U kracht.

U bent aanwezig in denken en dromen.

Uw stem klinkt in de nacht.

 

U bent aanwezig in geloof en in twijfel.

U houdt mij stevig vast.

U bent aanwezig, vandaag en ook morgen.

Uw plan staat eeuwig vast.

De 10 geboden in gewone taal

God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de HERE jouw God en Vader, die je van de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving van de zonde en in een nieuw Koninkrijk gezet. 

  1. Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven. 
  1. Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar Mij luistert en doet wat Ik van je vraag, zal ik je Mijn genade overvloedig geven. 
  1. Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid, want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. Gebruik ‘o my God’ alleen als je Mijn hulp echt nodig hebt.
  1. Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je één dag om je extra op Mij te kunnen focussen en van Mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters ontmoeten en samen Mijn Naam groot maken. 
  1. Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen.
  2. Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden.
  3. Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk. 
  1. Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven. 
  1. Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals (Facebook-) profiel aan waarop je jezelf mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind.
  2. Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding, ook maar iets dat van een ander is, begeren.

Psalm 119: 40, 66  

Gebed

Bijbellezing: Genesis 45:1-15 (Bijbel in Gewone Taal)

Jozef vertelt zijn broers wie hij is

Jozef kon zich niet langer inhouden. Hij stuurde alle Egyptenaren die bij hem waren, weg. Toen hij alleen was met zijn broers, vertelde hij wie hij was. Hij begon te huilen. Hij huilde zo hard dat de dienaren buiten het hoorden. En ook in het paleis van de farao was het te horen.

Jozef zei tegen zijn broers: ‘Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog?’ Maar de broers zeiden niets, want ze waren vreselijk geschrokken.

‘Kom toch dichterbij!’ zei Jozef. Dat deden ze. Toen zei hij: ‘Ik ben Jozef! Ik ben de broer die jullie verkocht hebben. Daarna ben ik naar Egypte gebracht. Maar jullie hoeven niet bang te zijn. En jullie moeten ook niet boos op jezelf zijn, omdat jullie mij verkocht hebben. Want God heeft mij hierheen gestuurd om jullie leven te redden.

Er is nu al twee jaar hongersnood. En er zal nog vijf jaar geen koren op het land groeien. Daarom heeft God mij eerder dan jullie hierheen gestuurd. Zo kan ik zorgen dat jullie blijven leven. Zo kunnen er veel mensen gered worden. Ik ben dus niet door jullie hierheen gestuurd, maar door God. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik nu de belangrijkste raadgever van de farao ben. Ik heb de leiding over het paleis, en over heel Egypte.’

Jozef ging verder: ‘Jullie moeten nu meteen teruggaan naar onze vader. Jullie moeten tegen hem zeggen dat God mij de leiding gegeven heeft in Egypte. Hij moet zo snel mogelijk naar mij toe komen. Hij kan in het gebied Gosen wonen. Dat is dicht bij mij. Hij kan al zijn kinderen en kleinkinderen meenemen, en ook zijn schapen en geiten, zijn koeien en alles wat hij heeft. Er zal nog vijf jaar honger zijn. Maar ik zal voor hem zorgen.

Dan zal hij het goed hebben, en ook de hele familie en alle dieren.’

Jozef zei nog eens: ‘Jullie zien toch wel dat ik het ben? Benjamin, jij ziet het toch ook? Vertel maar aan onze vader hoe belangrijk ik ben in Egypte. Vertel alles wat jullie gezien hebben. En breng hem dan vlug hierheen.’

Daarna omhelsde Jozef zijn broer Benjamin, en hij huilde. Ook Benjamin moest huilen. Huilend kuste Jozef al zijn broers. Pas daarna durfden de broers met hem te praten.

Lied: Jozef had een jas 

Preek

Meditatief orgelspel en/of melodie Gezang 429 + lezen verzen 1 en 3

Afscheid Kindernevendienst (film!)

Zegenlied: Ik wens jou – Trinity (Nynke, Anna en Norali)

Ik wens jou een dak boven je hoofd

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood

dat je rustig slapen kunt, de hele nacht

dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan

ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd

met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind

en een vuur voor de kou

een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou

 

‘k wens jou vrede toe om wie je bent

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent

dat de liefde aan je hart vervulling geeft

in elk van de seizoenen dat je leeft

een muur voor de wind

en een vuur voor de kou

een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou

 

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats

in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang

in het donker loop ik naast je als een trouwe engel

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Gebeden 

Slotlied: Our God is greater – Chris Tomlin
(Nynke, Anna en Norali)

 

Water you turned into wine                  Into the darkness you shine

Opened the eyes of the blind               Out of the ashes we rise

There's no one like You                       There's no one like You

None like You!                                      None like You!

 

 

Refrain:

Our God is Greater,

Our God is stronger,

God You are higher than any other.

Our God is Healer,

Awesome in power,

Our God!

Our God!

  

Into the darkness you shine

Out of the ashes we rise

There's no one like You

None like You!

 

Refrain (2x)

 

And if our God is for us,                     And if our God is for us,

Then who could ever stop us.           Then who could ever stop us.

And if our God is with us,                  And if our God is with us,

Then what could stand against.         Then what could stand against.

                                                            What could stand against.

 

Refrain (2x)

 

And if our God is for us,

Then who could ever stop us.

And if our God is with us,

Then what could stand against.

 

And if our God is for us,

Then who could ever stop us.

And if our God is with us,

Then what could stand against.

Then what could stand against.

 (Refrain 2x)

Zegen

Orgelspel

Collecte: Kerk en Eredienst

 

                Zondagsschool en Kindernevendienst

Aanvullende gegevens