Liturgie internetdienst/livedienst zondag 28 juni 2020 17:00 uur

 

Predikant: Ds. J. Reehorst Nieuw-Beijerland

Organist: Dhr. H. Manneé

Dienstcollecte: Diaconie

Deurcollecte: Onderhoud groenvoorziening

 

Met ingang van zondag 14 juni is het weer mogelijk de kerkdiensten fysiek bij te wonen voor 30 bezoekers.  De bezoekers die in de kerk zitten mogen niet zingen, de zang die u online hoort is van opnames.

Wilt u ook weer een dienst bezoeken dan dient u vooraf te reserveren meer informatie hierover zie: 

https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2819-folder-ik-wil-naar-de-kerk-wat-moet-ik-doen of https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten

 

 

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/

 

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Psalm 86:4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • 10 geboden
 • Kindermoment
 • Zingen Kinderlied Lied 289 Vader God, ik vraag me af Uit OTH 2005, tevens bekend onder Opwekking 399
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • 1e Schriftlezing: Genesis 25:19-26 HSV
 • 2e Schriftlezing: Romeinen 9: 1-18 HSV
 • Zingen: Psalm 139: 1 en 9
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel Gezang 70
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum
 • Zingen: Gezang 294: 1,4, 5 en 6
 • Zegen
 • Orgelspel

Aanvullende gegevens