Liturgie zondag 21 juni 17.00 uur (dankzegging Heilig Avondmaal)

Ds A.A.v.d.Berg

Organist Dhr. N. van Oudheusden

Dienstcollecte: Beker collecte H.A. is bestemd voor Victory4All

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Het weer mogelijk de kerkdiensten fysiek bij te wonen voor 30 bezoekers.  De bezoekers die in de kerk zitten mogen niet zingen, de zang die u online hoort is van opnames.

Wilt u ook weer een dienst bezoeken dan dient u vooraf te reserveren meer informatie hierover zie: 

https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2819-folder-ik-wil-naar-de-kerk-wat-moet-ik-doen of https://www.hervormdputtershoek.nl/33-news/2818-reserveren-kerkdiensten


Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/


Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 100: 1, 2, 4 (opname https://youtu.be/7K65PIBjYbs)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 25: 2, 6 (opname https://youtu.be/Hb9q-hS13YA)
Dankzegging met Psalm 103:1-5
Op het orgel: melodie van Psalm 103
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 3:1-11
Gezang 225 (opname https://youtu.be/u7AU4VoyQQ8)
Preek
Meditatief orgelspel 
Gebeden
Collectedoelen

U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum
Slotlied OTH 354 (opname)

Zegen 

Orgelspel

 

Aanvullende gegevens