Woensdag 3 juni is de wekelijkse uitzending van “Radio Hoop op God” vanaf 19.15 uur via kerkradio en Kerkomroep (App of website https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658) en via Facebook (App of website https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/) met medewerking van onze predikant, Annelies van der Kolk en koster.

Om 19.00 uur luiden van de kerkklokken zoals in veel plaatsen in Nederland om aan te geven dat niet een virus, maar Jezus overwinnaar is van verleden, heden en toekomst! Om 19.15 uur is de aanvang van de bemoediging door het evangelie van onze Here Jezus Christus.

 
Welkom door Tineke van Horssen 
 
Wij gaan luisteren naar lied 257: Jezus ga ons voor 
 
 
Gebed (ds. vd Berg)            
 
Bemoediging (ds. vd Berg)
 
Schriftlezing: Handelingen 2: 14-21
 
Korte meditatie
 
‘Air’ van J.S. Bach door David Garrett
 
Gedicht: Gods hart
 
We gaan luisteren naar lied 265: Abba Vader 
 

Aanvullende gegevens