Liturgie Hemelvaart 21 mei 2020

 


Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/


Orgelspel
Welkom
Intochtslied Psalm 47 
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 68: 6 (zingen bij orgel)
Gebed
Kindermoment
Kinderlied OTH 446 
Schriftlezing: Handelingen 1:1-11
Gezang 456: 1, 2, 3 (zingen bij orgel)
Preek
Meditatief orgelspel: Bewerking ‘Wij knielen voor uw zetel neer’
Geloofsbelijdenis H.C. vr. en ant. 49
Gezang 231: 1, 3 
Gebeden
Collecte

U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst

Slotlied Gezang 235 
Zegen
Orgelspel

Aanvullende gegevens