Liturgie 10 mei 10.00 uur

  

 


Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.

Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/ 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 42: 1, 2 (zingen bij orgel)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 42: 3 (zingen bij orgel)
Leefregel 1Petr.1: 3-7
Gezang 456 
Kindermoment
‘Psalmen medley’ - Kinga Bán en kinderen

Gebed
Schriftlezing: Johannes 14:1-14
OTH 34 
Preek
Meditatief orgelspel 
Gebeden
Collecte

U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst

Slotzang Gezang 460: 1,2, 5 
Zegen
Orgelspel

Collecte

U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst

Aanvullende gegevens