Liturgie internetdienst zondag 26 april 2020 

 

Predikant: Ds E. Agterhuis uit Heinenoord

Organist: Dhr. N. van Oudheusden

Collecte: Diaconie

Collecte einde dienst: Onderhoud gebouwen

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.


Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/ 

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Muziek: Psalm 85: 1, 4 (oude berijming) 
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Muziek: OTH 236 (wees stil voor het aangezicht van God) 
 • Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Muziek: 215 (Christus onze Heer verrees) 
 • Kindermoment
 • Muziek: OTH 557 (weet je dat de Vader je kent) 
 • 1e Schriftlezing: Psalm 55: 13-24
 • 2e Schriftlezing: Galaten 4: 1-11
 • Heidelbergse Catechismus zondag 9
 • Muziek: Psalm 55 Psalmen voor nu CD Psalmen voor nu: compleet gelukkig, disc B track 10
 • Verkondiging
 • Orgelspel 
 • Dankgebed en voorbeden
 • Collecte U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst
 • Muziek: OTH 258: 1, 3, 4 (Leer mij Uw weg) 
 • Zegen
 • Orgelspel
 • Collecte U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst

Aanvullende gegevens