Liturgie 19 april 10.00 uur

 

Voorganger: ds. A.A. van den Berg

Organist: dhr. H. Mannee

Collecte: Kerk en Eredienst

Collecte einde dienst: Pastoraat in eigen gemeente

Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.


Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Live video is te volgen via de Facebook pagina  (geen Facebook account noodzakelijk): https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/ 

Orgelspel
Welkom/mededelingen
Intochtslied Psalm 116: 1, 5, 6, 7, 8 
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 225
Leefregel Kol.3:1-15
Psalm 119 The Psalm Project 
Kindermoment en kinderlied Trek de wereld in
Gebed
Schriftlezing: Johannes 21:19-29
Gezang 82

Preek
Meditatief orgelspel
Johan de Heer ’k Heb geloofd en daarom zing ik 
Gebeden
Collecte

U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst

Slotlied OTH 389 
Zegen
Orgelspel

Collecte

U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst

Aanvullende gegevens