Liturgie 5 april Palmzondag

Predikant: Ds. A.A. van der Berg

Organist: Dhr. N van Oudheusden

Dienstcollecte: Kerk en eredienst

Deurcollecte: Kerk in actie


Bijdragen: u kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst.


Dienst live of achteraf beluisteren: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip!

Extra informatie: De middagdiensten vervallen. De ochtenddiensten van komende zondagen gaan door als zogenaamde ‘internetdiensten’. De gebruikelijke liturgie zal gevolgd worden maar dan zonder bezoekers. Er zal orgelspel te horen zijn, liederen kunnen beluisterd of thuis meegezongen worden en we mogen horen naar het (live) levende Woord van God! We zullen ook aan de kinderen van de gemeente denken. Lukt het niet om 10.00 uur, dan kan dit ook op een later tijdstip! Heeft u eigen punten van zorg in deze voor allen vreemde weken, dan kunt u deze doorgeven als gebedspunten voor deze diensten aan ds. Van den Berg (078-6761389).

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied Psalm 118: 1, 6 (zingen)
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 118: 9, 10 (zingen)
 • Geloofsbelijdenis
 • Gezang 293: 1, 3 (zingen)
 • Kindermoment: paasproject en youtube Hosanna, hosanna (wij maken een rij)
 • Gebed
 • Schriftlezing: Mattheüs 21:1-11
 • Gezang 173: 5 (melodie en lezen)
 • Preek
 • Gezang 127: 1, 3 (zingen)
 • Gebeden
 • Collecte voor Kerk en Eredienst U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst
 • Slotlied Gezang 459: 1, 3, 4, 5, 8 youtube Door de nacht van strijd en zorgen
 • Zegen
 • Orgelspel
 • Collecte voor Kerk in actie U kunt uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst

Aanvullende gegevens